Adblocker active!

You are running an adblocker extension in your browser. If you wish to continue to this website you should disable it for this website and click Continue.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website

Gemiddelde huizenprijzen Nederland / per provincieHet prijsverloop van alle koopwoningen in Nederland en de gemiddelde waarde per postcode:
Bekijk hier het prijsverloop en de huizenprijzen voor jouw postcode.

Gemiddelde huizenprijzen op kwartaalbasis in:
Nederland - Drenthe - Flevoland - Friesland - Gelderland - Groningen - Limburg - Noord-Brabant - Noord-Holland - Overijssel - Utrecht - Zeeland - Zuid-Holland


Waardeontwikkeling woningen tot de prijsbodem in 2016 - 25%

De belangrijkste factor die de waarde van woningen bepaalt is het totaal beschikbare woningbudget, dit zal de komende jaren verder afnemen. De eerste stap die leidt tot afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is gezet door het kabinet met lagere hypotheekbedragen als gevolg. Andere factoren die het woningbudget bepalen zijn de koopkracht, renteontwikkeling, overwaardering en inflatie.
Onderstaand diagram toont per type woning en prijsklasse de ontwikkeling van de verschillende factoren die het totale woningbudget en dus de woningwaardeontwikkeling bepalen.


Lees meer ...

Huizenprijzen dalen nog harder

December 2011 - De berichten zijn soms wat tegenstrijdig, maar de meeste economisch specialisten zijn het er wel over eens, vanaf 2012 zal er nog zo'n 20% van de huizenprijzen afgaan. Nemen we de inflatie in ogenschouw betekent dat een halvering van de woningwaarde sinds het hoogtepunt in 2008.

De grootste hypotheekverstrekker Rabobank, en economen van ING en SNS Reaal zijn zeer somber. Zij verwachten dat de huizenprijzen nog verder, heel veel verder zullen dalen. Volgens SNS gaat er nog eens 20% van de huizenprijzen af.

Sinds de vorige huizencrisis in de jaren 80 zijn de huizenprijzen niet zo hard gedaald als in de zomer van 2012. Op jaarbasis zijn de huizenprijzen 8% gezakt zo meldt het CBS. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet. Een verder aangescherpt hypotheekbeleid van een nieuw kabinet zal de prijsdaling nog eens kunnen versterken. Het aantal transacties neemt ook af, de meeste potentiële kopers wachten op nog lagere huizenprijzen. Die bodem lijkt nog niet in zicht, al zal de daling vanaf 2014 minder sterk zijn.

Huizenprijsontwikkeling komende jaren

Prijsverloop.nl verwacht dat de huizenprijzen tot 2015 zo’n 20% verder gaan dalen (lees hier). De waarde van woningen wordt grotendeels bepaald door het beschikbare hypotheekbedrag dat huizenkopers te besteden hebben. Dat bedrag zal verder afnemen door een structureel dalende koopkracht vanwege de recessie en financiële crisis. Daarnaast krijgt men, bij gelijkblijvende lasten, minder hypotheek door maatregelen van overheid en banken, zoals het terugdraaien van het overdrachtsbelastingvoordeel, inperken renteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken en beperking aflossingsvrij lenen. Ook gaat de rente weer een opwaartse tendens vertonen, wat voor dezelfde kosten een lagere hypotheek oplevert. De precieze ontwikkeling van de huizenprijzen zal afhangen van de exacte invulling door de politiek voor het bestrijden van de crisis en beperken van de hypotheekrente aftrek, maar al deze factoren zullen hoe dan ook een negatief effect hebben op de huizenprijzen de komende jaren.

Provincie
Verschil tov 2009 [%]
Drenthe1,6
Flevoland-1,0
Friesland-0,1
Gelderland-1,9
Groningen-3,2
Limburg-2,2
Noord-Brabant-2,9
Noord-Holland-0,4
Overijssel-1,9
Utrecht0,0
Zeeland-0,7
Zuid-Holland0,2


Bronnen:
CBS & Kadaster : Prijsindex bestaande woningen
Prijsverloop.nl: Actuele waardeindex

Met de data van prijsverloop.nl kun je de waarde van elke woning bepalen.
Bekijk hier hoe.

.

Woningmarktnieuws.

Huizenprijzen even hoog als in 2003

Voor de derde opeenvolgende maand zijn de huizenprijzen gestegen. In juni waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,2 procent duurder dan in juni 2013.
lees meer ...


Woningmarkt herstelt door subsidie

Het herstel op de woningmarkt is voor een groot deel te danken aan subsidies van de overheid en leningen of schenkingen van familieleden.
lees meer ...


Meer hypotheekaanvragen in juni

Na een terugval in mei zit het aantal hypotheekaanvragen op maandbasis weer in de lift naar boven. In juni registreerde het Hypotheken Data Netwerk (HDN) bijna 18.000 unieke hypotheekaanvragen, een stijging van 6 procent ten opzichte van mei en van 23 procent in vergelijking met juni vorig jaar.
lees meer ...


Huizenkoop meer in trek

Het aantal huizenverkopen komt dit jaar volgens ABN Amro 25% hoger uit dan in 2013. Maar doordat de prijzen maar met 1 procent stijgen, houden veel huiseigenaren een grote restschuld over.
lees meer ...


Meer woningen verkocht in mei

In mei zijn 11.966 woningen verkocht, een stijging van 43,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
lees meer ...


Meer woningmarktnieuws in het totale nieuwsoverzicht

Nuttige items


Prijsverloop.nl - Alle huizenprijzen van Nederland
Waarde ontwikkeling woningen | Huizen prijsverloop | Gemiddelde huizenprijzen Nederland | Alle koophuizen